KONKURS WIEDZY HISTORYCZNEJ

02.06.2019

W środę 29 maja odbyła się IX edycja Międzyklasowego Konkursu Wiedzy Historycznej „Znasz-li ten kraj?” zorganizowanego przez Zespół Humanistyczny. Do potyczek przystąpili uczniowie z klas VII, VIII i III gimnazjum, wyłonieni po wcześniejszym teście wiedzy na poziomie klas. W tym roku o puchar mistrza wiedzy historycznej walczyli: ze szkoły podstawowej Zofia Mączyńska z kl. VIIa, Zofia Jankiewicz z kl. VIIb, Szymon Kamaszewski z kl. VIIIa, Alan Antoniak z kl. VIIIb, z gimnazjum  Julia Skwarska z kl. IIIA, Weronika Zielińska z kl. IIIB, Joanna Kochanowska z kl. IIIB.

więcej...

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI PATRIOTYCZNEJ „ZNASZ-LI TEN KRAJ?-OJCZYZNĘ NAMALUJĘ SŁOWEM I…”

02.06.2019

W dniu 22 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiego w Sochocinie odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej „Znasz-li ten kraj?-Ojczyznę namaluję słowem i…” W konkursie wzięli udział uczniowie  ze szkół podstawowych z Gminy Sochocin: Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kołozębiu, Szkoły Podstawowej w Smardzewie, Szkoły Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiego w Sochocinie oraz Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Sochocinie.

Uczniowie prezentowali przygotowany przez siebie utwór patriotyczny opiewający piękno polskiej ziemi- naszej Ojczyzny w trzech grupach wiekowych: klasach I-III, IV-VI oraz VII-VIII i III gimnazjum. Zgodnie z założeniami konkursu ocenie podlegały dobór tekstów, dykcja i tempo,  interpretacja, a także ogólny wyraz artystyczny. Jury konkursu  w składzie pani Renata Krawczyk dyrektor Gminnej Biblioteki oraz nauczyciele pani Lilla Kwiatkowska, pani Monika Łazarska, pani Maria Ozdarska przyznali następujące nagrody i wyróżnienia:

więcej...

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „ZNASZ-LI TEN KRAJ?-OJCZYZNĘ NAMALUJĘ SŁOWEM I…”

27.05.2019

W dniu 21 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiego w Sochocinie nastąpiło rozstrzygniecie Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Znasz-li ten kraj?-Ojczyznę namaluję słowem i…”  W konkursie wzięło udział  49 uczniów  ze szkół podstawowych z Gminy Sochocin: Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kołozębiu, oraz Szkoły Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiego w Sochocinie, Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Sochocinie.

Jury w składzie: Dorota Goździewska, Monika Pniewska oraz Włodzimierz Zwierzchowski przyznali następujące nagrody i wyróżnienia:

więcej...

ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE…I TO W JĘZYKU OBCYM

27.05.2019

Dnia 21 maja 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sochocinie odbyła się już III edycja Międzygminnego Konkursu Piosenki i Poezji w języku Obcym, nad którym honorowy patronat sprawuje Wójt Gminy Sochocin. Uczestnikami konkursu byli uczniowie siedmiu szkół, wśród nich reprezentanci Szkoły Podstawowej w Jońcu, Kołozębiu, Ojrzeniu,  Smardzewie, Szczytnie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Płońsku a także uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Sochocinie. 26 uczestników tegorocznej edycji konkursu rywalizowało w dwóch kategoriach: piosenka i recytacja, prezentując swoje utwory w języku angielskim bądź w języku rosyjskim.

więcej...

TRÓJMIASTO OCZAMI ÓSMOKLASISTÓW

27.05.2019

W dniach 9-10 maja 2019 r. odbyła się wycieczka klas VIII do Gdyni, Sopotu i Gdańska. Pojechali z nami także niektórzy uczniowie z klas VII I III gimnazjum. Kierownikiem wycieczki była pani Sylwia Nowicka, a opiekunami byli: pani Aneta Kapela, pani Izabela Gajewska-Piaskowska i pan Włodzimierz Zwierzchowski. Organizatorem wyjazdu było biuro podróży „Galapagos".

więcej...