NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH, CZYLI PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA 2015/2016

Być starszym, to marzenie dzieci,

A przecież czas tak szybko leci,

Mija godzina za godziną,

nim się obejrzysz rok przeminął…

Co prawda do zakończenia roku szkolnego oczywiście, pozostało jeszcze trochę czasu, ale nadeszła pora oceny osiągnięć na półmetku. 29 stycznia 2016 r. w hali sportowej odbył się apel podsumowujący pracę w I półroczu. Spotkanie prowadziła pani wicedyrektor Urszula Świercz, która zebranych przywitała tymi słowami: „Nie tak dawno wypoczęci i z wielkimi planami dotyczącymi nauki witaliśmy się z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Szybko minęło kilka miesięcy i przyszedł czas na podsumowanie Waszych osiągnięć w I półroczu roku szkolnego 2015/2016.”

Na początku były gratulacje dla tych uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, odnieśli sukcesy w konkursach przedmiotowych, literackich, plastycznych i sportowych. Były podziękowania dla nauczycieli za wysiłek i codzienny trud w edukowaniu dzieci i młodzieży.

Apel stal się okazją do podziękowań za udział i zaangażowanie nauczycieli i uczniów w akcjach i imprezach charytatywnych: „Góra Grosza”, „Gorączka Złota”, „Dzieci Dzieciom”, „II Biegu Powstania Styczniowego”. Pani wicedyrektor przekazała, w imieniu organizatorów biegu charytatywnego, podziękowania dla uczestników ww. imprezy oraz wręczyła dyplomy i upominki dla osób szczególnie zaangażowanych.

Potem przyszedł czas na przedstawienie wyników nauczania. W I półroczu roku szkolnego 2015/2016 do Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Sochocinie uczęszczało 419 uczniów: 172 w klasach I – III, 104 w klasach IV –VI i 143 w klasach gimnazjalnych. Średnia ocen w Szkole Podstawowej wyniosła - 4,07, a w gimnazjum – 3,40. Pani wicedyrektor wyraziła nadzieję, że te wyniki do końca roku szkolnego będą znacznie wyższe.

Ci najlepsi, 32 uczniów szkoły podstawowej i 12 uczniów gimnazjum, którzy osiągnęli średnią ocen 4,75 i wyżej oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, zostali wyróżnieni na forum szkoły. Pani Urszula Świercz pogratulowała wszystkim wysokich wyników w nauce, a społeczność uczniowska nagrodziła ich gromkimi brawami.

Uczniowie, którzy otrzymali najwyższe średnie i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie:

 

Szkoła Podstawowa:

 

Bilińska Natalia

Kruszewska Maja

Zielińska Weronika

Osiej Klaudia

Jankiewicz Zofia

Mączyńska Zofia

Szuper Izabela

Pajewski Mateusz

Pociopa Zuzanna

Przybysz Dominika

Antoniak Alan

Dzięgielewska Natalia

Kamaszewski Szymon

Kopeć Jakub

Szczepańska Marta

Włodarska Maria

Andruczyk Aleksandra

Boski Jan Paweł

Kochanowska Joanna

Konopka Wiktoria

Urbańska Julia

Czarnecka Wiktoria

Dyguła Michalina

Kopeć Anna

Bober Marta

Kochanowska Zuzanna

Adamkiewicz Bartosz

Gołaszewski Aleksander

Oporska Justyna

Ślubowska Joanna

Święcki Maciej

Szostak Bartosz

Va

IVa

VIb

IVa

IVb

IVa

VIa

Va

Vb

IVa

Vb

VIa

Va

VIb

IVb

IVb

Va

Va

VIb

VIa

Vb

IVb

VIa

IVb

VIb

VIa

Vb

VIb

Va

VIa

Vb

IVb

5,58

5,58

5,58

5,50

5,42

5,42

5,33

5,25

5,25

5,25

5,16

5,08

5,08

5,08

5,08

5,08

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

4,92

4,92

4,92

4,91

4,83

4,75

4,75

4,75

4,75

4,75

4,75

 

Gimnazjum:

 

Dumański Łukasz

Warchoł Julianna

Kopeć Julia

Banasiak Wiktoria

Mączyńska Aleksandra

Gajewska Aleksandra  

Giranowska Natalia

Żółtowska Marta

Cendrowska Aleksandra

Długołęcki Daniel

Pniewska Wiktoria

Zmysłowska Natalia

IIIB

IA

IIIA

IIB

IIIA

IIB

IIIA

IIIB

IA

IA

IIIB

IIIA

5,41

5,30

5,12

5,07

5,06

5,00

5,00

5,00

4,92

4,84

4,82

4,76

Przedstawiając półroczną pracę szkoły, pani wicedyrektor uhonorowała najlepszych uczniów, wręczając im dyplomy  stypendialne  za  najwyższe wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. Komisja Stypendialna, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Pedagogicznej obydwu szkół (w sprawie ustalenia przez Komisję Stypendialną średniej ocen na poziomie 5,1 w gimnazjum, 5,2 w szkole podstawowej, przy osiągnięciu której może być przyznane uczniowi stypendium za wyniki w nauce) przyznała stypendium następującym uczniom:

W szkole podstawowej za wyniki w nauce stypendium otrzymali:

Natalia Bilińska – śr. 5,58

Weronika Zielińska – śr. 5,58

Izabela Szuper – śr. 5,33

Mateusz Pajewski  – śr.5,25

ZuzannaPociopa – śr. 5,25

W gimnazjum za wyniki w nauce stypendium otrzymali:

Łukasz Dumański – śr. 5,41

Julia Kopeć – śr. 5,12

Komisja Stypendialna przyznała również jedno stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe dla Kamili Śmigrodzkiej.

Podczas apelu głos zabrała pani Anna Buras, koordynator ds. bezpieczeństwa, która przypomniała uczniom o potrzebie zachowania zasad bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych. Korzystając z wolnego czasu – mówiła pani koordynator- należy pamiętać o tym, aby swoim postępowaniem nie narażać siebie ani też innych na żadne niebezpieczeństwa. Aby ferie były udane należy wybierać bezpieczne miejsca spędzania wolnego czasu, zawsze informować rodziców lub opiekunów o tym, gdzie i z kim przebywacie. O wszystkich niepokojących sytuacjach oraz podejrzanie zachowujących się osobach należy niezwłocznie informować dorosłych. Pani Anna Buras mówiła również o bezpiecznym poruszaniu się w cyberprzestrzeni.

Na zakończenie pani wicedyrektor podziękowała nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi za dotychczasową sumienną pracę, a uczniom życzyła udanych i bezpiecznych ferii oraz samych celujących ocen i wzorowego zachowania w II półroczu.