Kalendarz - Szkoła podstawowa

16.11.2011 - Rada Pedagogiczna

23.11.2011 - Zebranie z rodzicami

30.11.2011 - Rada Pedagogiczna

06.12.2011 - Próbny sprawdzian klas VI

14.12.2011 - Zebranie z rodzicami

09.01.2012 - Rada Pedagogiczna

11.01.2012 - Zebranie z rodzicami

01.02.2012 - Zebranie z rodzicami klas VI

29.02.2012 - Zebranie z rodzicami

28.03.2012 - Zebranie z rodzicami

03.04.2012 - Sprawdzian klas VI

25.04.2012 - Zebranie z rodzicami

30.05.2012 - Zebranie z rodzicami

20.06.2012 - Rada Pedagogiczna

13.09.2012 - Rada Pedagogiczna

19.09.2012 - Zebranie z rodzicami

24.10.2012 - Zebranie z rodzicami

08.11.2012 - Rada Pedagogiczna

21.11.2012 - Zebranie z rodzicami

29.11.2012 - Rada Pedagogiczna

19.12.2012 - Zebranie z rodzicami

23.01.2013 - Zebranie z rodzicami

20.03.2013 - Zebranie z rodzicami

17.04.2013 - Zebranie z rodzicami

22.05.2013 - Zebranie z rodzicami

18.09.2013 - Zebranie z rodzicami

16.10.2013 - Zebranie z rodzicami

20.11.2013 - Zebranie z rodzicami

18.12.2013 - Zebranie z rodzicami

09.01.2014 - Próbny sprawdzian klas VI

05.02.2014 - Zebranie z rodzicami

12.03.2014 - Zebranie z rodzicami uczniów klas VI SP oraz klas III Gim.

09.04.2014 - Zebranie z rodzicami

21.05.2014 - Zebranie z rodzicami

17.09.2014 - Zebranie z rodzicami

22.10.2014 - Zebranie z rodzicami

19.11.2014 - Zebranie z rodzicami

10.12.2014 - Zebranie z rodzicami

14.01.2015 - Zebranie z rodzicami

25.02.2015 - Zebranie z rodzicami

25.03.2015 - Zebranie z rodzicami

29.04.2015 - Zebranie z rodzicami

20.05.2015 - Zebranie z rodzicami

09.09.2015 - Zebranie z rodzicami

21.10.2015 - Zebranie z rodzicami

18.11.2015 - Zebranie z rodzicami

16.12.2015 - Zebranie z rodzicami

27.01.2016 - Zebranie z rodzicami

24.02.2016 - Zebranie z rodzicami uczniów klas VI SP oraz klas III Gim.

16.03.2016 - Zebranie z rodzicami

27.04.2016 - Zebranie z rodzicami

25.05.2016 - Zebranie z rodzicami

05.10.2016 - Zebranie z rodzicami

09.11.2016 - Zebranie z rodzicami

07.12.2016 - Zebranie z rodzicami

04.01.2017 - Zebranie z rodzicami Zebranie z rodzicami Zebranie z rodzicami

01.02.2017 - Zebranie z rodzicami

15.03.2017 - Zebranie z rodzicami

05.04.2017 - Zebranie z rodzicami

24.05.2017 - Zebranie z rodzicami

04.10.2017 - Zebranie z rodzicami

08.11.2017 - Zebranie z rodzicami

13.12.2017 - Zebranie z rodzicami

10.01.2018 - Zebranie z rodzicami

21.03.2018 - Zebranie z rodzicami

25.04.2018 - Zebranie z rodzicami

30.05.2018 - Zebranie z rodzicami

10.10.2018 - Zebranie z rodzicami

07.11.2018 - Zebranie z rodzicami

12.12.2018 - Zebranie z rodzicami

24.01.2019 - Zebranie z rodzicami

27.02.2019 - Zebranie z rodzicami uczniów kl. VIII i kl. III gim.

20.03.2019 - Zebranie z rodzicami

08.05.2019 - Zebranie z rodzicami

29.05.2019 - Zebranie z rodzicami

04.09.2019 - Zebranie z rodzicami

09.10.2019 - Zebranie z rodzicami

06.11.2019 - Zebranie z rodzicami

11.12.2019 - Zebranie z rodzicami