Kalendarz - Przedszkole

10.01.2012 - Rada Pedagogiczna

12.01.2012 - Zebranie z rodzicami

19.06.2012 - Rada Pedagogiczna

13.09.2012 - Rada Pedagogiczna