ŚWIĘTA MAJOWE

W dniu 20 maja 2016 roku odbył się konkurs wiedzy historycznej Dwoje z dwunastu - „Znasz - li ten kraj?” z okazji Świąt Majowych (2 maja, 3 maja, 9 maja). Uczestnikami byli uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej i klas I – III gimnazjum. Organizatorem uroczystości był Zespół Humanistyczny Gimnazjum. Za przebieg i organizację uroczystości odpowiedzialni byli nauczyciele: p. Anna Buras, p. Anna Sobutka, p. Lilla Kwiatkowska, p. Małgorzata Makowska, p. Dorota Goździewska, p. Włodzimierz Zwierzchowski oraz p. Barbara Kochanowska.

Tegoroczna uroczystość podobnie jak w zeszłym roku szkolnym przybrała formę Potyczek Historycznych. Głównym celem potyczek było szerzenie wiedzy historycznej oraz krzewienie uczuć patriotycznych.

Wszystkich zebranych w hali sportowej do kolejnej edycji konkursu wiedzy społeczno-historycznej zaprosił król Stanisław August Poniatowski, w rolę którego wcielił się Damian Śmigrodzki.

Podczas trzech rund zawodnicy, czyli sześć dwuosobowych zespołów złożonych z uczniów klas szkoły podstawowej i gimnazjum wykazywało się swoją wiedzą historyczną. Pierwsza część konkursowa to mini test historyczny. Pytania tego testu dotyczyły konstytucji 3 Maja, kosynierów, rozbiorów Polski, sylwetek patriotów polskich z XVIII wieku oraz reform, które uchwalił Sejm Wielki.

Druga część była patriotyczna. Jeden z zawodników zespołu podchodził do stolika jury i losował kartkę z pytaniem dotyczącym rozbiorów Polski. Uczestnicy mieli za zadanie wskazać na mapie ziemie zabrane Polsce podczas kolejnych rozbiorów. Drugie zadanie tej rundy polegało na prawidłowym dopisaniu wydarzeń do dat majowych.

W trzeciej części Angelika Grabowska wyrecytowała wiersz pt. „Kocham Cię Polsko”, a drużyny w nawiązaniu do treści tego wiersza musiały zareklamować swój kraj, swoją małą ojczyznę. W tym zadaniu jury oceniało treść, pomysłowość i oryginalność pracy. Podczas pracy zawodników  widzowie mogli obejrzeć prezentację multimedialną na temat „Solidarnej Europy” przygotowaną przez Klub Europejski. Wcześniej jednak klubowiczki przypomniały, że 9 maja to Dzień Europy, w którym co roku świętujemy pokój i jedność w Europie. 9 maja przypada rocznica podpisania historycznej Deklaracji Schumana. Plan Schumana uważa się za zalążek tego, czym dzisiaj jest Unia Europejska. Rok 2016 został ogłoszony rokiem Solidarnej Europy. W ramach projektu realizowanego w Klubie Europejskim, trzecioklasistki zaprezentowały prezentację na temat ostatnich problemów państw europejskich, aby pozostać Solidarną Europą. Obecnie jest to niezmiernie trudne ze względu na napływ uchodźców uciekających przed wojną, wzrost terroryzmu, problemy gospodarcze i ekonomiczne.

Zmagania zawodników umilały utwory o tematyce patriotycznej  recytowane przez nagrodzonych uczestników Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Bóg – Honor – Ojczyzna”.

Wszystkie ekipy walczyły dzielnie. Pierwsze miejsce zajęła drużyna  w składzie Wiktoria Konopka z klasy VIa i Przemysław Lewandowski uczeń klasy IB gimnazjum. Drugie miejsce ex aequo Alan Antoniak klasa Vb i Natalia Giranowska z klasy IIIA gimnazjum oraz Zofia Jankiewicz z klasy IVb i Adrian Buliński z klasy IIIB gimnazjum.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy, a pozostali uczestnicy wyróżnienia za udział w konkursie. Uroczystego wręczenia dyplomów  dokonała p. Dyrektor Beata Grabarczyk – Tomaszewicz.

Dla całej społeczności szkolnej apel był wspaniałą lekcją historii i wiedzy o społeczeństwie. Zawodnikom gratulujemy obszernej wiedzy społeczno – historycznej.

Opisała: L. Kwiatkowska