AKCJA "DZIECI DZIECIOM" 2015

W tym roku szkolnym akcja "Dzieci Dzieciom", która już kilka lat temu weszła na stałe do tradycji szkolnej, zakończyła się ogromnym sukcesem. Pomaganie innym nie jest obce naszym dzieciom i młodzieży. Uczniowie Szkoły Podstawowej (klasy III-VI) oraz gimnazjum wraz z rodzicami, szczerze zaangażowali się, włożyli ogrom pracy i serca w przygotowanie stoisk. Każda klasa zadbała o liczne atrakcje tj.: loterie, słodkie przekąski, ciasteczka, desery, tosty, owoce i soki. Wszystkie serwowane produkty spożywcze były wysokiej jakości i bardzo zdrowe. Działaniami akcji kierowali: dyrekcja szkoły, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, opiekunowie Szkolnego Koła PCK.

Uczestnikom akcji towarzyszyła zdrowa rywalizacja, wszyscy starali się zgromadzić jak najwięcej pieniędzy, dwoili się i trolil, zachęcali do kupna, zachwalali swoje produkty. W Szkole Podstawowej największą kwotę uzbierała klasa VIb, a następnie: IIIa, IVa, IIIb, Va, IVb, VIa, Vb. W Publicznym Gimnazjum najwięcej pieniędzy zgromadziła klasa IA, w następnej kolejności: IIIA, IIB, IIIB, IB, IIA.

Z pieniędzy pozyskanych w ramach akcji zostały przygotowane paczki żywnościowe: 36 rodzinnych i 64 indywidualnych. Paczki trafiły do potrzebujących tuż przed świętami i dostarczyły wiele radości. Jednak tylko część zgromadzonej kwoty przeznaczono na paczki, pozostałe pieniądze będą do wykorzystania dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej np. na wycieczki lub inne potrzeby.

Ponadto uczniowie PZSiPS zostali obdarowani paczkami przygotowanymi przez Urząd Gminy i GOPS w Sochocinie - 63 paczki. Był to świąteczny podarunek związany z "Jarmarkiem świątecznym". 

W ramach pomocy dzieciom z rodzin najbardziej potrzebujących Zarząd Rejonowy PCK w Płońsku przekazał 10 paczek świątecznych dla uczniów PZSiPS w Sochocinie.