Wręczenie nagród w Sejmie RP - Warszawa 2011

W gmachu Sejmu RP w Warszawie 26 września 2011 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom Ogólnopolskiego Konkursu „Praca naukowo-badawcza gimnazjalisty w zakresie przyrody”. Organizatorem tego konkursu było Towarzystwo Gimnazjów Poszukujących Małych Miast i Wsi na czele z prof. Krystyną Chałas - opiekunem naukowym i Ewą Staropiętką–Kuną - przewodniczącą.

więcej...

Sprzątanie Świata - Polska 2011

W bieżącym roku, po raz osiemnasty, odbyła się akcja porządkowania środowiska, zapoczątkowana przez Iana Kiernana w Australii. Inicjatorką zorganizowania akcji w Polsce Clean Up the World, czyli Sprzątanie Świata jest Mira Stanisławska - Meysztowicz z Fundacji „Nasza Ziemia".

więcej...

Tydzień Wychowania w naszej szkole

Obchody dnia patrona dzieci i młodzieży w Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie zostały połączone z ogólnopolskim Tygodniem Wychowania, ale także w ten uroczysty sposób zainaugurowano Rok Wychowania.

więcej...

Witaj Szkoło!

W czwartek 1 września 2011 r. spotkaliśmy się po dwumiesięcznej przerwie, by inaugurować kolejny rok szkolny, rok 2011/2012, który mamy nadzieję, będzie obfitować w wiele pozytywnych wydarzeń, wspólnych sukcesów i dobrych ocen.

więcej...