UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

25.06.2019

19 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019, na której gościliśmy: Jerzego Ryzińskiego Wójta Gminy Sochocin, Stanisława Kwiatkowskiego Przewodniczącego Rady Gminy Sochocin, Ks. Kanonika Czesława Stolarczyka proboszcza parafii Sochocin, panią Elżbietę Krauze Sekretarz Gminy Sochocin, panią Agnieszkę Orzepowską Kierownika wydziału administracji i edukacji, panią Monikę Makowską Chojnacką Przewodnicząca Rady Rodziców SPiG, panią Małgorzatę Kaliszewską Przewodnicząca Rady Rodziców  PS  oraz panią Urszulę Świercz wicedyrektora szkoły.

Gospodyni uroczystości, pani Beata Grabarczyk-Tomaszewicz Dyrektor PZSiPS w Sochocinie, powitała gości, nauczycieli, wychowawców, rodziców oraz uczniów, dla których był to zapewne bardzo radosny czas, czas zbliżających się wakacji. Spotkaliśmy się w hali sportowej, aby podsumować dobiegający końca rok szkolny 2018/2019.

Do szkoły podstawowej uczęszczało 332 uczniów, do 17 oddziałów. Wszyscy zostali klasyfikowani i promowani, 40 uczniów klas VIII ukończyło szkołę podstawową. Wszyscy uczniowie zostali promowanych do klas programowo wyższych. Średnia ocen uzyskana przez naszych uczniów wyniosła – 4,24 (4,31)   frekwencja – 91,94  (90,66%). Najwyższą średnią ocen uzyskała klasa V c – 4,9 na drugim  klasa IV b – 4,69; na trzecim kl. V a – 4,56 a następnie klasy: IV c – 4,52, IV a – 4,50; VI b – 4,40; następnie klasa VI a – 4,14; klasa V b – 4,10. Klasy VII i VIII uzyskały średnią ocen poniżej 4,00.

88 uczniów otrzymało świadectwo z wyróżnieniem, w tym 12 uczniów świadectwo z wyróżnieniem ukończenia szkoły podstawowej.

Uczniowie wyróżniający się w nauce – szkoła podstawowa:

Lp.

Nazwisko i imię

Klasa

Średnia ocen

1.

Bilińska Nikola

V c

6,00

2.

Sadowska Julia

V c

6,00

3.

Jankiewicz Zofia

VII b

5,93

4.

Zmysłowska Alicja

V c

5,92

5.

Bilińska Natalia

VIII a

5,78

6.

Mączyńska Zofia

VII a

5,71

7.

Sołtys  Zuzanna

IV b

5,67

8.

Kajtaniak Kinga

IV c

5,67

9.

Smolińska Ewelina

V a

5,67

10.

Dzięgielewska Wiktoria

VI a

5,67

11.

Kruszewski Bartosz

V c

5,62

12.

Chojnacka Natalia

IV a

5,58

13.

Kaźmierski Krystian

VI b

5,58

14.

Kruszewska Maja

VIII a

5,57

15.

Karabin Jakub

V b

5,54

16.

Kaliszewski Kacper

IV a

5,50

17.

Pniewska Julia

IV a

5,50

18.

Chojnacki Dominik

IV c

5,50

19.

Zawadzka Wiktoria

VI a

5,50

20.

Wróblewski Maciej

VI a

5,45

21.

Szczepańska Marta

VII

5,43

22.

Szulc Rita

IV a

5,42

23.

Kowalska Amelia

IV c

5,42

24.

Raczkowska Zuzanna

VI a

5,42

25.

Wiśniewska Paulina

VI a

5,42

26.

Sawicka Amelia

VI b

5,42

27.

Kamaszewski Szymon

VIII a

5,39

28.

Pajewski Mateusz

VIII a

5,39

29.

Rutkowska Oliwia

V a

5,38

30.

Jakubowska Oliwia

V c

5,38

31.

Szafrańska Martyna

V c

5,38

32.

Przybysz Dominika

VII a

5,36

33.

Cieszewski Witold

IV b

5,33

34.

Kaźmierska Wiktoria

IV b

5,33

35.

Szczepańska Alicja

IV b

5,33

36.

Szczepańska Anna

IV c

5,33

37.

Żuławnik Natalia

IV c

5,33

38.

Antonika Alan

VIII b

5,33

39.

Smardzewski Bartłomiej

V a

5,31

40.

Kamaszewska Karolina

V c

5,31

41.

Kaźmierska Kaja

V c

5,31

42.

Pociopa Zuzanna

VIII b

5,28

43.

Dyguła Jacek

IV a

5,25

44.

Pniewski Marek

IV b

5,25

45.

Dalgiewicz Natalia

IV c

5,25

46.

Boski Jan

VIII a

5,24

47.

Smoliński Kacper

V c

5,23

48.

Błoński Wiktor

VIII b

5,18

49.

Andruchewicz Julia

IV b

5,17

50.

Litewka Bartosz

IV b

5,17

51.

Karpiński Mateusz

V b

5,17

52.

Ślubowski Łukasz

V c

5,15

53.

Biliński Oskar

IV a

5,08

54.

Pantow Błażej

IV b

5,08

55.

Rutkowska Kamila

V a

5,08

56.

Przybysz Wiktor

V a

5,08

57.

Dzięgielewski Rafał

V c

5,08

58.

Łukaszewska Oliwia

V c

5,08

59.

Kosiński Mateusz

VI b

5,08

60.

Wojciechowska Zuzanna

VI b

5,08

61.

Grabowski Miłosz

IV a

5,00

62.

Ostaszewska Amelia

IV a

5,00

63.

Dziarnowski Karol

V a

5,00

64.

Okrasa Zuzanna

V b

5,00

65.

Blicharska Klaudia

V c

5,00

66.

Lenart Maja

V c

5,00

67.

Żuławnik Patrycja

VI a

5,00

68.

Kowalewski Hubert

VI b

5,00

69.

Pantow Maciej

VIII a

4,94

70.

Osiej Kaludia

VIII a

4,93

71.

Konarzewski Krzysztof

V b

4,92

72.

Wiśniewska Oliwia

V b

4,92

73.

Kozos Klaudia

V c

4,92

74.

Pniewski Jakub

V c

4,92

75.

Kowalczyk Nikola

VI a

4,92

76.

Małecka Oliwia

VIII a

4,89

77.

Oporska Justyna

VIII a

4,89

78.

Adamkiewicz Bartosz

VIII b

4,89

79.

Klimkiewicz Justyna

V a

4,85

80.

Włudarska Marta

IV c

4,83

81.

Jankiewicz Magdalena

IV c

4,83

82.

Sawicka Patrycja

VI b

4,83

83.

Kacprzycki Wiktor

V c

4,77

84.

Andrusiewicz Jakub

IV a

4,75

85.

Pekaniec Michalina

IV a

4,75

86.

Matusiak Patryk

IV b

4,75

87.

Calak Julia

VI a

4,75

88.

Leśniara Karol

VI b

4,75

Po raz 8 odbyły się  Potyczki Teologiczne, Potyczki Ekologiczne. Ciekawym i niespodziewanym wydarzeniem mijającego roku szkolnego była wizyta bp Piotra Libery, apel zorganizowany w szkole oraz program artystyczny pt. „Wiara jest z krzyża”.Rok szkolny 2018/2019 obfitował w interesujące i ważne wydarzenia. Pracę rozpoczęliśmy od włączenia się w świętowanie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, realizując program „Godność, Wolność, Niepodległość”. Zorganizowaliśmy dwie wycieczki do Warszawy o tematyce patriotycznej „Śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego”.

W przeddzień rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę  uczniowie wraz z rodzicami wzięli udział w redagowaniu plakatów „Bo to Polska”. Wykonywali kotyliony, zaś o godzinie 11.11 wszyscy wspólnie odśpiewali hymn „Mazurek Dąbrowskiego”. Następnie zebrana w hali sportowej społeczność szkolna wysłuchała przygotowaną inscenizację słowno-muzyczną „Dla Niepodległej”. Jednym z najważniejszych i najtrudniejszych działań była zbiórka pamiątek związanych z odzyskiwaniem przez Polskę niepodległości i budową wolnego państwa. Udostępnione przez mieszkańców przedmioty i pamiątki zostały przez uczniów oraz nauczycieli opisane, a także specjalnie pogrupowane, a następnie sfotografowane. Efekty tych działań zostały udostępnione społeczności szkolnej 9 listopada 2018 roku, w formie ściennej wystawy na korytarzu szkolnym. Sfotografowane pamiątki posłużyły do stworzenia prezentacji multimedialnej, która została zaprezentowana 10 listopada 2018 roku na Rynku Sochocina w czasie Wieczornicy, upamiętniającej 100-lecie odzyskania niepodległości. Tego dnia przedstawiliśmy społeczności lokalnej przygotowaną inscenizację słowno-muzyczną, w którą wplecione zostały filmy archiwalne, nawiązujące do okresu odzyskania niepodległości, pieśni patriotyczne. Do doniosłych wydarzeń Wieczornicy należał uroczysty wjazd Józefa Piłsudskiego na Kasztance. Zgromadzonych mieszkańców rozgrzewała wojskowa grochówka serwowana z kuchni polowej. 100. rocznicę odzyskania niepodległości uczciliśmy również na sportowo. W szkole został zorganizowany dwudniowy turniej piłki ręcznej w setną rocznicę szczypiorniaka. Ponadto, dla uczniów klas I–V szkoły podstawowej zorganizowane zostały biegi przełajowe pod hasłem „Bieg dla Niepodległej”. Wzięło w nich udział około 250 uczniów oraz wielu rodziców, którzy włączyli się do sportowej rywalizacji, kibicowania  oraz pomocy w organizacji imprezy. Innym, ciekawym wydarzeniem był rajd rowerowy „Dla Niepodległej” do miejsc pamięci narodowej na terenie gminy Sochocin, którego uczestnikami byli uczniowie klas III gimnazjalnych. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w działaniach programu „GODNOŚĆ, WOLNOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ” oraz włączyli się w pomoc i organizację wielu wspaniałych wydarzeń. Po zakończeniu realizacji programu szkoła została doceniona dyplomem i podziękowaniem od Minister Edukacji Narodowej.

Po raz kolejny, tym razem we współpracy z Radą Rodziców zorganizowana została akcja charytatywna „Dzieci Dzieciom”. Przeprowadzono kiermasz kartek świątecznych, ozdób i dekoracji i smakołyków, zebrane fundusze zostały przeznaczone na pomoc dzieciom z rodzin potrzebujących. Część środków finansowych zostało przeznaczonych na realizację działań w innowacji pedagogicznej „Ja, ty, my … - nasz świat”.

W kwietniu zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej zorganizował XVII Międzyszkolny konkurs recytatorski „Poeci Dzieciom”, z udziałem uczestników ze szkół w  Siedlinie, Zaborowie, Kołozębiu, Kamienicy i Sochocinie. Uczeń klasy III a- Filip Goszczyński zajął III miejsce.

Ważnym wydarzeniem sportowym, było zorganizowanie XII Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Sochocin 2019 pod patronatem Wójta Gminy Sochocin Jerzego Ryzińskiego, w którym wzięły udział drużyny z Mławy, Regimina, Siedlec, Warszawy i Sochocina – uczniowie klasy sportowej.

Nauczyciele uczący języków obcych po raz kolejny, na scenie Gminnego Ośrodka Kultury zorganizowali III Międzygminny Konkurs Poezji i Piosenki w Języku Obcym, patronat nad którym objął Wójt Gminy Sochocin.  Uczestniczyli w nim uczniowie szkół z szkół z 5 gmin: Załuski, Joniec, Ojrzeń, Sochocin i miasta Płońska.

Zaś Kinga Kajtaniak odniosła sukces wokalny w konkursie „Wygraj szansę” – II miejsce. Kinga reprezentowała gminę Sochocin, a konkurs organizowała TV media.

Kolejny rok realizowaliśmy projekty unijne: Misja programowanie dla klas I – III, oraz Lubię się uczyć. Dzięki którym dzieci nabywały umiejętności programowania, rozwijały zainteresowania na zajęciach z robotyki czy podczas zajęć rozwijających logiczne myślenie, inni doskonalili umiejętności z przyrody i matematyki.

Uczniowie wszystkich placówek wchodzących w skład Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie, jak co roku biorą udział w różnorodnych konkursach. 

Sukcesy uczniów  w roku szkolnym 2018/2019

KLASY I - III

IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KRUS „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje, a dziecko obserwuje” - 2 miejsce Zuzanna Mieczkowska  kl. II a

Ogólnopolski Konkurs „Zuch”

Język angielski: Laureaci  - Sława Szulc i Lena Łukasiak kl. I a,  Mateusz Chojnacki kl. I b, Nikola Pirogowa kl. II a

Edukacja polonistyczna: Laureaci  - Maja Jasińska, Lena Łukasiak i Piotr Wierzbicki kl. I a, Kinga Karabin kl. II a

Edukacja  matematyczna: Laureaci  - Łukasz Szadkowski  i Agata Żochowska kl. Ib

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny Eko – Planeta - Wyróżnienie   Matylda Zdun – Sadowska kl. III a

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Poeci – dzieciom”  II miejsce Filip Goszczyński kl. III a

Gminny Konkurs literacki„ Znasz li ten kraj? Ojczyznę namaluję słowem i…” (grupa klas I-III) I miejsce Maja Komarowska, II miejsce Aleksandra Kupniewska.

Gminny Konkurs plastyczny (grupa klas I-III)„ Moja mała ojczyzna”  - III miejsce Emilia Michalska,  wyróżnienie Kinga Karabin

KLASY IV - VIII

Ogólnopolski Konkurs PANDA z języka angielskiego – wyróżnienie Julia Sadowska kl. V c

Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny „Stypendiada” – wyróżnienie Zofia Jankiewicz kl. VII b

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Plus” - VIII miejsce Mateusz Pajewski kl. VIII a

Ogólnopolski Konkurs „Eko – Planeta” – najlepszy wynik w szkole uzyskał Mateusz Kosiński kl. VIb

Powiatowy Konkurs Recytatorski „Podchody patriotyczne” – III miejsce (ex aequo) Maja Kruszewska, Zofia Mączyńska

Powiatowy Konkurs Recytatorski „Magia książek Małgorzaty Musierowicz” – wyróżnienie Amelia Sawicka kl. VIb

Międzygminny Konkurs Piosenki i Poezji w Języku Obcym – w kategorii piosenka – I miejsce - Maja Kruszewska kl. VIIa, II miejsce - duet Weronika Zielińska i Oliwia Małecka i  wyróżnienie Amelia Sawicka kl. VIb; w kategorii recytacja - III miejsce Rita Szulc kl. IVa

Gminny Konkurs literacki „Znasz li ten kraj? Ojczyznę namaluję słowem i…” (KL. IV-VI)  - I miejsce  Kacper Kaliszewski kl. IVa, II miejsce Amelia Sawicka kl. VIb, wyróżnienie – Bartosz Kruszewski kl. Vc

(kategoria kl. VII–VIII) – II miejsce Maja Kruszewska, wyróżnienie – Karol Dominiak

Gminny Konkurs Plastyczny „Znasz li ten kraj? Ojczyznę namaluję słowem i…” (KL. IV – VI) 

KATEGORIA KLAS IV-VI „Piękna jest nasza Ziemia…”  II miejsce – Wiktoria Zawadzka, kl. VIa, III miejsce – Oliwia Rutkowska, kl. Va, Wyróżnienie - Patryk Kowalski, kl. IVa

KATEGORIA KLAS VII-VIII i III GIM.  „Bo to Polska właśnie…” wyróżnienie- Angelika Szulc, kl. VIIb

Osiągnięcia sportowe

Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych: Julia Sadowska - I miejsce, Nikola Bilińska – I miejsce, Rafał Dzięgielewski – II miejsce, Bartosz Kruszewski – III miejsce

Mistrzostwa  Rejonu Ciechanów w Indywidualnych Biegach Przełajowych: Julia Sadowska - I miejsce

I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt

III miejsce w Mistrzostwach Rejonu Ciechanów w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt 

XV miejsce – Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt w Kamionie

Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Indywidualnych Biegach Przełajowych Dziewcząt w Kamionie Julia Sadowska – 10 miejsce,

W tym roku wszystkie zespoły piłki ręcznej zdobyły mistrzostwo Powiatu Płońskiego tj. dziewczęta młodsze roczniki i starsze, chłopcy młodsi i starsi.

II miejsce w Mistrzostwach Rejonu Ciechanów w piłce ręcznej dziewcząt młodszych, a starsze IV miejsce w Mistrzostwach Rejonu Ciechanów w piłce ręcznej dziewcząt starszych

I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Ręcznej Chłopców (kl. IV – VI)

III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Halowej Piłce Nożnej Chłopców

I miejsce w Mistrzostwach Rejonu Ciechanów w biegu na 300 m – Mateusz Pyrzyński (VI miejsce Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej)

V miejsce w Mistrzostwach Powiatu Płońskiego w Biegach Przełajowych – Jakub Lewandowski kl. VIb

II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Nożnej Chłopców (kl. VII – VIII i G)

Ponadto uczniowie klasy sportowej brali udział w Ogólnopolskich Turniejach Piłki Ręcznej w Regiminie, Płocku, Ostrołęce, Mławie i Sochocinie zajmując czołowe lokaty.

Sukcesy uczniów w Publicznym Gimnazjum

Ogólnopolski Konkurs Geo – Planeta  - najwyższy wynik w szkole Julia Skwarska kl. IIIA

I miejsce w konkursie plastycznym XIX edycji Konkursu „Bóg – Honor – Ojczyzna w dziejach kultury narodowej” – Joanna Kochanowska, Weronika Zielińska

IV miejsce w Powiatowym Konkursie BRD – (Jakub Kopeć, Jakub Małecki, Jakub Żółtański)

I miejsce w Gminnym Konkursie Literackim „Znasz li ten kraj? Ojczyznę namaluję słowem i…” – Julia Skwarska kl. IIIA

III miejsce w Gminnym Konkursie Plastycznym „Znasz li ten kraj? Ojczyznę namaluję słowem i…” – „Bo to Polska właśnie ...”–  Klaudia Jankiewicz, kl. IIIB

Sukcesy sportowe

I miejsce w biegu na 400 m – Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Lekkoatletyce – Jakub Małecki kl. IIIA

III miejsce w Mistrzostwach Rejonu w Indywidualnych Biegach Przełajowych – Jakub Małecki kl. IIIA

Wysokie wyniki sportowe naszych uczniów dały nam III miejsce w rywalizacji sportowej szkół w powiecie płońskim.

Następnie pani Dyrektor pogratulowała wszystkim uczniom sukcesów, podziękowała za promowanie szkoły dobrymi wynikami. Nauczycielom podziękowała za przygotowanie uczniów do udziału w konkursach oraz za umożliwienie wychowankom rozwijania zainteresowań i predyspozycji. Także złożyła podziekowania wielu osobom: nauczycielom za całoroczną pracę, wysiłek włożony w edukację i wychowanie uczniów, pracownikom obsługi za codzienną troskę o porządek i higienę w szkole i otaczającym terenie, Władzy Samorządowej, Panu Wójtowi za bardzo dobrą współpracę, za dostrzeganie potrzeb naszej szkoły, ks. Kanonikowi za dobre słowo, wsparcie duchowe. Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum oraz Radzie Rodziców Przedszkola Samorządowego podziękowała za dobrą współpracę na rzecz naszych uczniów, szkoły i przedszkola. Wspomniała, że nagrody i dyplomy ufundowane są ze środków  Rady Rodziców, Urzędu Gminy i szkoły.

Ponadto pani Dyrektor wyrazy wdzięczności skierowała do wszystkich rodziców za zaangażowanie w działalność szkoły, za udział w wielu akcjach, imprezach, za pomoc nauczycielom i wychowawcom, za wszystkie zgłaszane dobre słowa, czasem uwagi i prośby. Dzięki nim możemy stale pracować nad poprawą jakości pracy szkoły i starać, aby była otwarta na oczekiwania rodziców. Szczególne podziękowania skierowała do Państwa Sawickich Ilony i Cezarego, za bezinteresowną pomoc w wykonaniu zdjęć czy nagrań z ważnych wydarzeń szkolnych.

Głos również zabrał pan Jerzy Ryziński Wójt Gminy Sochocin, który także wyraził zadowolenie z sukcesów naszych uczniów i życzył wszystkim zasłużonego odpoczynku.

Potem nastąpiło rozdanie nagród oraz stypendiów. 50 uczniów otrzymało stypendium za wyniki w nauce (41 w Szkole Podstawowej i 9 w Publicznym Gimnazjum) oraz 23 za osiągnięcia sportowe.

Stypendyści Szkoły Podstawowej za wyniki w nauce:

Lp.

NAZWISKO I IMIĘ UCZNIA

ODDZIAŁ

ŚREDNIA OCEN

1.

Bilińska Nikola

Vc

6,00

2.

Sadowska Julia

Vc

6,00

3.

Jankiewicz Zofia

VIIb

5,93

4.

Zmysłowska Alicja

Vc

5,92

5.

Bilińska Natalia

VIIIa

5,71

6.

Mączyńska Zofia

VIIa

5,71

7.

Dzięgielewska Wiktoria

VIa

5,67

8.

Kajtaniak Kinga

IVc

5,67

9.

Smolińska Ewelina

Va

5,67

10.

Sołtys Zuzanna

IVb

5,67

11.

Kruszewski Bartosz

Vc

5,62

12.

Chojnacka Natalia

IVa

5,58

13.

Kaźmierski Krystian

VIb

5,58

14.

Karabin Jakub

Vb

5,54

15.

Kruszewska Maja

VIIa

5,51

16.

Chojnacki Dominik

IVc

5,50

17.

Kaliszewski Kacper

IVa

5,50

18.

Pniewska Julia

IVa

5,50

19.

Zawadzka Wiktoria

VIa

5,50

20.

Wróblewski Maciej

VIa

5,45

21.

Szczepańska Marta

VIIb

5,43

22.

Kowalska Amelia

IVc

5,42

23.

Raczkowska Zuzanna

VIa

5,42

24.

Sawicka Amelia

VIb

5,42

25.

Szulc Rita

IVa

5,42

26.

Wiśniewska Paulina

VIa

5,42

27.

Jakubowska Oliwia

Vc

5,38

28.

Rutkowska Oliwia

Va

5,38

29.

Szafrańska Martyna

Vc

5,38

30.

Kamaszewski Szymon

VIIIa

5,36

31.

Pajewski Mateusz

VIIIa

5,36

32.

Przybysz Dominika

VIIa

5,36

33.

Antoniak Alan

VIIIb

5,33

34.

Cieszewski Witold

IVb

5,33

35.

Kaźmierska Wiktoria

IVb

5,33

36.

Szczepańska Alicja

IVb

5,33

37.

Szczepańska Anna

IVc

5,33

38.

Żuławnik Natalia

IVc

5,33

39.

Kamaszewska  Karolina

Vc

5,31

40.

Kaźmierska Kaja

Vc

5,31

41.

Smardzewski Bartłomiej

Va

5,31

Stypendyści Publicznym Gimnazjum za wyniki w nauce:

Lp.

NAZWISKO I IMIĘ UCZNIA

ODDZIAŁ

ŚREDNIA OCEN

1.

Skwarska Julia

III A

6,00

2.

Szuper Izabela

III A

5,61

3.

Zielińska Weronika

III B

5,61

4.

Bober Marta

III A

5,44

5.

Dyguła Michalina Maria

III A

5,28

6.

Kochanowska Joanna

III B

5,28

7.

Kochanowska Zuzanna

III B

5,24

8.

Banasiewicz Julia

III A

5,22

9.

Gołaszewski  Aleksander

III A

5,22

Za osiągnięcia sportowe stypendium otrzymali:

SZKOŁA PODSTAWOWA

Lp.

Imię i nazwisko

Oddział

1.

Nikola Bilińska

Vc

2.

Klaudia Blicharska

Vc

3. 

Julia Gortat

V c

4.

Oliwia Jakubowska

V c

5.

Karolina Kamaszewska

V c

6.

Kaja Kaźmierska

V c

7.

Klaudia Kozos

V c

8.

Maja Lenart

V c

9.

Oliwia Łukaszewska

V c

10.

Julia Sadowska

V c

11.

Martyna Szafrańska

V c

12.

Alicja Zmysłowska

V c

13.

Daniel Delura

V c

14.

Jakub Dominiak

V c

15.

Dominik Dzięgielewski

V c

16.

Rafał Dzięgielewski

V c

17.

Bartosz Kruszewski

V c

18.

Kacper Smoliński

V c

19.

Krystian Kaźmierski

VIb

20.

Wiktor Przybysz

V a

21.

Mateusz Pyrzyński

VIIa

PUBLICZNE GIMNAZJUM

1.

Jakub Małecki

IIIA

2.

Śmigrodzka Kamila

IIIA


Na zakończenie pani Dyrektor życzyła wszystkim udanego wypoczynku pełnego słońca i radości. Przypommiała, że zabawom musi towarzyszyć rozwaga, troska o bezpieczeństwo i zdrowie. Życzyła bezpiecznych i zdrowych wakacji oraz powrotu do szkoły w pełni sił. 

Poinformowała także, że już we wrześniu nie spotkamy się z panem Włodzimierzem Zwierzchowskim, który przeszedł na zasłużoną emeryturę. Pożegnaliśmy pedagoga z prawie 40-letnim stażem pięknymi kwiatami i gromko odśpiewanym "100 lat". Łezka zakręciła się w niejednym oku. Jesteśmy wdzięczni za rozwijanie talentów artystycznych u wielu pokoleń naszych uczniów. Będziemy pamiętali. Życzymy spełnienia wszystkich marzeń oraz rozwijania pasji, na które być może wcześniej nie było czasu.